Tisztelt polgártársak, örülök, hogy a városi rendőrség nevében az internet segítségével is megszólíthatom Önöket. Ebben a formában is szeretnénk informálni Önöket a tevékenységeinkről, kötelességeinkről és munkaeredményeinkről. Részletes információkkal és tanácsokkal szolgálunk, amely elősegíti a bűnmegelőzést, azt ami sajnos egyre gyakrabban veszélyezteti életünket, egészségünket és tulajdonunkat.  A szlovákia községi önkormányzatok működésének jogi alapjait még 1990-ben az 1990/294 sz. alkotmánytörvény alapozta meg. Egyik azon törvények közül, amelyek a községi és városi önkormányzatok műkodését elősegítik a községi (ill. városi) rendőrségről szóló SzNT 1991/564 sz. törvénye.  Ezen törvény közvetlenül követi a települési önkormányzatokról szóló SzNT 1990/369 sz. törvényt, amely lehetővé tette a falvaknak és városoknak, hogy alapíthassanak egy alakulatot - községi ill. városi rendőrséget, a helyi közrend, közbiztonság és környezetvédelem felügyelésére. A dunaszerdahelyi városi rendőrség a város általános érvényű rendeleteinek, a képviselő−testület határozatainak és a polgármester döntéseinek végrehajtásának szolgáló alakulatként 1993.04.20.-án, a dunaszerdahelyi képviselő-testület rendes ülésén, 1993/56 sz. hatarozatával lett megalakítva. A városi rendőrség szervezetileg a városi hivatalnak van alárendelve, azonban a községi rendőrségről szóló, SzNT 1991/564 sz. törvény értelmében különleges feladatokat lát el, továbbá különálló rendfentartó alakulatként működik és jár el a helyi közrend, közbiztonság és környezetvédelem felügyelésének ügyeiben. A fent említett törvények elfogodásától eltelt néhány év. Ez alatt az idő alatt a társadalmunk változásokon ment át, így változtak a élet körülményei és a rendőri munka körülményei is. Ezen okokból a közrend védelmének jogkörei folyamatosan a községi rendőrségekre, mint a közrend vedelmére szolgáló szervezetek rendszerének egyik fontos részére, kerülnek. Ezek főként a megyei, járási székhelyű ill. nagyobb városok esetében váltak a rendőri munka fő hordozóivá. Bízom benne, hogy a dunaszerdahelyi városi rendőrség munkássága is hozzájárul az Önök nagyobb biztonságérzetéhez a városunkban. Rendőreink igyekeznek tanácsot adni és segíteni Önöknek minden helyzetben, hisz Önökért vagyunk! Remélem, hogy együttműkodésükkel és segítőkészségükkel Önök is segíteni fognak minket ennek a nem könnyű feladatnak a teljesítesében.                                                                        Mgr. Csiba Tibor ezredes                                                                        a dunaszerdahelyi városi rendőrség                                                                        parancsnoka                                  frissítve 2013.11.22.