Mestská Polícia Dunajská Streda 92 901 Alžbetinské nám. 1203 Email: mestskapoliciads@post.sk Stránkové dni Pondelok 09:00-11:00 13:00-15:00 Utorok 09:00-11:00 13:00-15:00 Streda 09:00-11:00 13:00-15:00 Štvrtok 09:00-11:00 13:00-15:00 Piatok 09:00-12:00 Stála služba: 159 náčelník: plukovník Mgr. Tibor Csiba Tel.: +421 917 124 287 Email: tibor.csiba@dunstreda.eu kancelária Irena Veresová Tel.: +421 31 551 51 91 Email: veresova.irena@gmail.com Ďakujeme nasledujúcim sponzorom : Potraviny Baranyai                                           Revi – SK reklamná agentúra Potraviny Katona Vojtech                                 Agrotrade s.r.o. Starlux                                                              Andrea Shop Ovocie a zelenina Barnabáš Nagy                    Robi ABC OP Market Veľkosklad a obchod krmív a chovateľských potrieb - Tibor Mátis