O z  n  a  m Mestská polícia v Dunajskej Strede oznamuje   obyvateľom  mesta, že počas konania  Žitnoostrovského jarmoku v dňoch 26.09.2013 až 29.09.2013 bude ulica I. Gyurcsóa zo strany Malodvorníckej uzatvorená, teda bude jednosmerná premávka z ulice Športovej. Ďakujeme za pochopenie.